comfort_light_500

TERAFIX® COMFORT

Tenkovrstvé cementové lepidlo se sníženou prašností pro použití v exteriéru i interiéru.

  • C1TE
  • mrazuvzdornost
  • prodloužená doba zavadnutí
  • snížený skluz
  • snížená prašnost – LOW DUST
  • zpracovatelnost 180 minut

Použití:

  • pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nasákavostí nad 3 %, přírodního kamene, plošné dlažby
  • pro běžné povrchy jako jsou beton, omítky, podkladní stěrky, pórobeton, sádrokarton
  • vhodný pro použití na betonové potěry podlahových vytápění s pozvolnou změnou teploty a na podlahy ve vlhkých provozech
Ceník
Název Balení Vápenná sklad Praha/Brno/Hradec K.
TERAFIX® COMFORT C1TE 25 kg 105,00 115,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou stanoveny jako ceny EXW pro závod Vápenná a pro logistické sklady.

Technické informace
Název Třída dle EN ČSN 12004 Hmotnost Ks/paleta Trvanlivost (měs.) * Spotřeba
TERAFIX® COMFORT C1TE 25 kg 42 ks/1 050 kg 12 měsíců 2,5-5 kg/m2

* Při skladování na paletách v původních obalech, chráněných před vlhkostí, přímým osluněním a při teplotě minimálně +5 °C.

Aplikace

Doporučení pro aplikaci

Příprava podkladu

Před vlastní aplikací lepicího tmelu je třeba vhodně připravit, či ošetřit podklad. Pro savé podklady nejprve použijte penetrace UP 16 a HP 16. Na hladké, či nesavé stavební podklady je ideální adhezní můstek AM 16. V koupelnách je vhodné použít hydroizolační nátěry HI 16 PLUS, nebo HI 16, a to v kombinaci s těsnicími pásy TP 16, které zajistí vodotěsné překrytí dilatačních spár a napojení stěn a podlah.

Příprava tmele

Příprava vlastního lepicího tmele je poměrně jednoduchá. Budete potřebovat míchadlo (nástavec ruční vrtačky), ruční vrtačku, kbelík, vodu (pozor na správné množství). Řiďte se vždy konkrétním návodem pro použití, který naleznete na obalu. Doba zpracovatelnosti našich tmelů je 180 minut od namíchání.

Nanášení tmele

Lepicí tmel se nanáší zubovou stěrkou s výškou zubů 6-10 mm na připravený podklad. U lepidel COMFORT a COMFORT PLUS máte možnost po dobu 30 minut po nalepení obkladových prvků provádět korekce.

TIP: Mají-li být lepené dlažby a obklady vystaveny mrazu a vodě, nanáší se tmel také v tenké vrstvě na obklad nebo dlažbu.

Použití/název Terafix® Comfort
Třída dle ČSN EN 12004 C1TE
Betonové podklady starší 6 měsíců •••
Betonové podklady starší 28 dní •••
Anhydritové podlahy
Podlahové topení s pozvolným nárůstem teploty •• 1)
Podlahové topení – použítí přímo na spirálu
Balkony a terasy
Fasádní a soklové obklady ••
Koupelny – podklad minerální omítka •••
Hydrozolační rohože a tvarovky
Dilatační, distanční, drenážní a separační rohože • 3)
lepení dlažeb do tekutého lože
Dřevotřískové a OSB desky
Staré obklady a dlažby (lepit přímo na starou dlažbu)
Sádrokarton, sádrovlákno, Cetris desky
Polystyrenové desky – lepení EPS ••• 4)
Umakart a nesavé podklady
Přesné porobetonové zdivo •••
Nasákavá keramika (≥10 %) •••
Málo nasákavá keramika (od 3 %) ••
Nenasákavá a slinutá keramika (≤0,3 %) • 1)
Velkoformátová dlažba a dlažba s velkou rozměrovou tolerancí
Neprůsvitný kámen (žula) •••
Skleněné obklady a mozaiky
Pojízné do 3,5 tuny, včetně vyskozdvižných vozíků
• lze použít 1) dle podmínek a druhu obkladu,dlažby
•• vhodné 2) dle druhu a formátu dlažby, navrhované tloušťky a podmínek
••• velmi vhodné 3) dle konkrétních podmínek v systémové skladbě
..) lze použít za popsaných podmínek 4) pouze EPS na objemově stabilní podklady