Lepicí tmely

Cementové lepicí tmely TERAFIX® jsou vyvinuty tak, aby si zákazník mohl vybrat konkrétní produkt pro konkrétní řešení za nejvýhodnější cenu,
přičemž je současně kladen důraz, aby tmely měly vysoký komfort při zpracování. Řada TERAFIX® je navíc vhodně doplněna o prvky stavební chemie
pro přípravu povrchů (penetrace a hydroizolace).

Výrobek Třída dle EN ČSN 12004 Hmotnost (kg) Ks/paleta Trvanlivost (měs.) * Spotřeba
TERAFIX® COMFORT PLUS C2TE 25 kg 42 ks/1 050 kg 12 měsíců 2,5-5 kg/m2
TERAFIX® COMFORT C1TE 25 kg 42 ks/1 050 kg 12 měsíců 2,5-5 kg/m2
TERAFIX® STANDARD C1T 25 kg 42 ks/1 050 kg 12 měsíců 2,5-5 kg/m2

Doporučení pro aplikaci

Příprava podkladu

Před vlastní aplikací lepicího tmelu je třeba vhodně připravit, či ošetřit podklad. Pro savé podklady nejprve použijte penetrace UP 16 a HP 16. Na hladké, či nesavé stavební podklady je ideální adhezní můstek AM 16. V koupelnách je vhodné použít hydroizolační nátěry HI 16 PLUS, nebo HI 16, a to v kombinaci s těsnicími pásy TP 16, které zajistí vodotěsné překrytí dilatačních spár a napojení stěn a podlah.

Příprava tmele

Příprava vlastního lepicího tmele je poměrně jednoduchá. Budete potřebovat míchadlo (nástavec ruční vrtačky), ruční vrtačku, kbelík, vodu (pozor na správné množství). Řiďte se vždy konkrétním návodem pro použití, který naleznete na obalu. Doba zpracovatelnosti našich tmelů je 180 minut od namíchání.

Nanášení tmele

Lepicí tmel se nanáší zubovou stěrkou s výškou zubů 6-10 mm na připravený podklad. U lepidel COMFORT a COMFORT PLUS máte možnost po dobu 30 minut po nalepení obkladových prvků provádět korekce.

TIP: Mají-li být lepené dlažby a obklady vystaveny mrazu a vodě, nanáší se tmel také v tenké vrstvě na obklad nebo dlažbu.

Použití/název Terafix
standard
Terafix
Comfort
Terafix Comfort Plus
Třída dle ČSN EN 12004 C1T C1TE C2TE
Betonové podklady starší 6 měsíců ••• ••• •••
Betonové podklady starší 28 dní ••• ••• •••
Anhydritové podlahy •• 1)
Podlahové topení s pozvolným nárůstem teploty •• 1) ••• 1)
Podlahové topení – použítí přímo na spirálu • 2)
Balkony a terasy •• 2)
Fasádní a soklové obklady •• •• •••
Koupelny – podklad minerální omítka ••• ••• •••
Hydrozolační rohože a tvarovky •• 3)
Dilatační, distanční, drenážní a separační rohože • 3) • 3) • 3)
lepení dlažeb do tekutého lože ••
Dřevotřískové a OSB desky • 1)
Staré obklady a dlažby (lepit přímo na starou dlažbu)
Sádrokarton, sádrovlákno, Cetris desky •• 1)
Polystyrenové desky – lepení EPS •• 4) ••• 4) ••• 4)
Umakart a nesavé podklady •• 1)
Přesné porobetonové zdivo ••• ••• •••
Nasákavá keramika (≥10 %) ••• ••• •••
Málo nasákavá keramika (od 3 %) •• •• ••• 1)
Nenasákavá a slinutá keramika (≤0,3 %) • 1) • 1) •• 1)
Velkoformátová dlažba a dlažba s velkou rozměrovou tolerancí ••
Neprůsvitný kámen (žula) ••• ••• •••
Skleněné obklady a mozaiky •• 1)
Pojízné do 3,5 tuny, včetně vyskozdvižných vozíků ••
• lze použít 1) dle podmínek a druhu obkladu,dlažby
•• vhodné 2) dle druhu a formátu dlažby, navrhované tloušťky a podmínek
••• velmi vhodné 3) dle konkrétních podmínek v systémové skladbě
..) lze použít za popsaných podmínek 4) pouze EPS na objemově stabilní podklady