Penetrační nátěry

Lze použít jak pro přípravu povrchů před aplikací lepicích tmelů řady TERAFIX®, tak k mnoha další účelům.

Před aplikací lepicího tmelu je třeba vhodně připravit, či ošetřit podklad. Pro savé podklady nejprve použijte penetraci UP 16 PLUS nebo UP 16. Pro méně savé podklady použijte HP 16. Na hladké, či nesavé stavební podklady je ideální adhezní můstek AM 16.

Název Charakteristika Balení Ředění Spotřeba Skladovatelnost
UP 16 univerzální penetrace 1 / 3 / 5 / 10 litrů 1:0 až 1:15 0,1-0,2 l/m2 * 24 měsíců
UP 16 PLUS univerzální penetrace 1 / 5 litrů 1:0 až 1:10 0,1-0,2 l/m2 * 24 měsíců
HP 16 hloubková penetrace 1 / 3 / 5 / 10 litrů 1:0 až 1:1 0,1-0,25 l/m2 * 12 měsíců
AM 16 adhezní můstek 1 / 5 kg 1:0 až 1:1 0,2-0,4 kg/m2 12 měsíců

* v neředěném stavu