Projekty

Informace o projektu

Název projektu: Inovace výrobního sortimentu ve společnosti TopTeramo s.r.o.
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025932

Cíl projektu: Projekt řeší podporu výzkumu a vývoje nových receptur, testování inovovaných řad výrobního sortimentu a optimalizace technických postupů výroby nově zaváděných výrobků
na trh.

EU -SSH

Informace o projektu

Název projektu: Zavedení výroby nových suchých stavebních hmot
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000653

Cíl projektu: Projekt řeší výrobkovou, procesní a organizační inovaci. Jeho realizace spočívá v pořízení částí technologií pro vybudování komplexní linky pro drcení a výrobu suchých stavebních hmot, v optimalizaci a sladění provozu nově vybudované linky, ve výstavbě zastřešeného skladovacího prostoru a v optimalizaci výrobního a řídícího procesu s využitím SW podpory.