Betonová dlažba

Betonová dlažba – název dlažby je odvozen od základu, z něhož se vyrábí, avšak prakticky se jedná o směs drtí a cementu, která se zvibrolisuje. Využití této dlažby je dáno jejím povrchem, který je ponejvíce upraven jako hladký.
Vyrábí se ovšem také betonová dlažba s vyšší užitnou hodnotou. Tato má povrch např. probarvený nebo s nějakým typem reliéfu (pískovec, břidlice, dřevo…). Může být vyrobena též s povrchem otryskaným, příp. může být chráněna proti znečišťování jinou speciální povrchovou úpravou (např. impregnací). Tyto dlaždice se používají především pro exteriéry, např. jako chodníky, dláždění pěších zón apod.

Výroba betonové dlažby

Betonová dlažba, která je vyrobena metodou vibrolisováním má unikátní vlastnosti potřebné především pro venkovní dlažbu, která musí splňovat podstatně vyšší kritéria oproti té vnitřní. Jedná se zejména o pevnost v tlaku, odolnost vůči vodě ve všech jejich skupenstvích včetně toho, že betonová dlažba odolává i chemickým prostředkům, které mají zajistit rozmrazení povrchu při tvorbě ledovky.

Díky této technologii má také dlažba vysokou odolnost proti obrusu a nezanedbatelná je i její vysoká estetická hodnota.
Betonovou dlažbu vyrábíme ve vysoké kvalitě již déle než 40 let. Můžete se přesvědčit sami.