Odpovědnost za vady výrobku

Doporučení:

 • před položením výrobku zkontrolujte požadovaný druh, množství a kvalitu zboží. Dodatečné reklamace nemusí být uznány.
 • vyskytnou-li se u výrobků viditelné reklamovatelné vady, musí být uplatněna reklamace před zpracováním výrobků – čili před položením. Reklamace takových vad po položení dlažby se neuznávají.
 • přesunováním poskládaných dlaždic na sobě se poškozuje povrch dlažby a jejich impregnace. Proto jsme nuceni zamítnout reklamace a náhrady vzniklé tímto způsobem zacházení.
 • reklamace se rovněž zamítají v případech, kdy povrch dlažby byl následně znehodnocen působením nevhodných chemických přípravků, ropných produktů a podobně.
 • výrobky při dlouhodobém skladování je nutno chránit před deštěm a znečištěním.
 • dlaždice vždy ukládat na výšku.
 • otevřené palety opět zakrýt a chránit před deštěm a vlhkostí. Fólii otevřít až před započetím pokládání. Tmavé okraje dlaždic jsou způsobeny vlhkostí a zmizí při správné pokládce dlaždic.

Uplatnění reklamace:

 • reklamaci vždy podávejte písemně (telefonické nebo ústní uplatnění reklamace není dostatečné)
 • při reklamaci je nutno předložit expediční štítek, který je umístěn na každé expedované paletě a dále sdělit termín dodávky reklamované dlažby
 • obraťte se na toho, kdo Vám dlažbu prodal
 • pořiďte si fotodokumentaci
 • reklamaci se budeme snažit vyřešit bez průtahů.


Veškeré zboží, které nebude pokládáno podle návodu a doporučení v tomto technickém listě, může utrpět škodu, jež nepodléhá naší záruce. Pozor! Vady vzniklé chybnou pokládkou nebudou uznány.
Bezpodmínečně se řiďte informacemi a návodem v technickém listě, který obdržíte na vyžádání u Vašeho prodejce nebo na internetové adrese: www.topteramo.cz