Čištění, ochrana, údržba

Dlaždice pro venkovní použití

Dlaždice s tryskaným a jemně tryskaným povrchem, jsou navrženy tak, aby odolávaly nepříznivým povětrnostním podmínkám a zajišťovaly bezpečnost při chůzi, byly mrazuvzdorné, protiskluzné, odolné vůči opotřebení a posypovým solím. Tyto dlaždice jsou také koncipovány pro snadnou údržbu, k čemuž přispívá impregnace. Výrobou jsou všechny naše venkovní dlaždice impregnovány.

Běžná údržba spočívá v zametení terasy, popř. umytí vodou. Je možné použít vysokotlaký čistič.

Obecně je vhodná prevence, která eliminuje případné problémy s následným čištěním terasy.

Doporučujeme dbát na spadané listí, které může zanechat stopy po rozkladu. Cukernaté roztoky uvolňované stromy (javor, lípa) jsou lepivé a vážou na sebe prach. Skvrny z oleje, například z grilování, nebo skvrny od červeného vína jsou po delší době těžce odstranitelné.

Prevence je vhodná při provádění některých prací na položené dlažbě (opravy kol, motocyklů, přesazování květin apod.), v těchto případech stačí terasu vhodně přikrýt.

Obdobně je potřeba zvýšené pozornosti při provádění stavebních prací, včetně samotné pokládky a spárování.

V případě výskytu nečistot je možné použít vhodné čisticí prostředky, např. Regener, který je účinný při odstraňování běžných odolných nečistot a skvrn.

Dále je možné použít produkty značky Lithofin schopné eliminovat skvrny způsobené cementem, listím a obnovují ztracenou barvu dlaždic.

K obnovení impregnace je možné použít Impregnit.

Při používání čisticích prostředků vždy postupujte podle jejich návodů a doporučení a bezpečnostních doporučení od jejich výrobců. Zvýšenou pozornost věnujte produktům, u kterých je potřeba před použitím provést ředění dle návodu.

V takových případech je vhodné nejprve vyzkoušet čistič na malém méně viditelném místě, například na okraji dlažby, abyste se ujistili, že správně funguje a nepoškozuje povrch dlaždice.

Všechny námi nabízené prostředky jsou navrženy s ohledem na technické vlastnosti teracové dlažby a jejich použití je bezpečné.

Nicméně, je důležité dodržovat postupy uvedené v technickém listu a vždy se řídit pokyny výrobce.

Nerespektování těchto pokynů může vést k poškození dlažby.

Při správné údržbě a ochraně dlaždice můžete prodloužit její životnost a užívat si krásný vzhled vaší terasy či venkovních prostor.

Dlaždice pro použití v interiérech budov (broušené dlaždice s hladkým povrchem)

Broušené dlaždice s hladkým povrchem byly vyvinuty jako odolné dlažby, umožňující strojové čištění. Dlažba není opatřena impregnací, proto je nutné, aby po jejím položení (pokládka do zavadlého betonu, popř. lepením na vyzrálý betonový podklad s následným pevným spárováním) došlo nejprve k jejímu vyčištění a následnému ošetření vhodným impregnačním prostředkem.

I v případě této dlažby je pak podle intenzity používání nutné ochranu dlažby obnovovat.

Důležitá upozornění: Teracová dlažba TopTeramo je vyrobena z převážně ostře tříděných mramorových nebo vápencových drtí, které jsou lisováním transformovány v umělý kámen s podobnými vlastnostmi. Je nezbytné dodržovat následující zásady, aby nedošlo k nenávratnému poškození dlažby.

Je extrémně nebezpečné používat alkalické čisticí prostředky nebo prostředky s vysokým obsahem kyselin (maximální obsah kyseliny v roztoku je 6 %) a chlóru (například Sava). Tyto prostředky narušují povrch teracové dlažby.

Dlažba není vhodná pro použití v prostorách s vysokou chemickou zátěží, tj. v prostorách, kde se trvale pracuje s kyselinami, kyselinami solí a zásadami. Kyselina reaguje s používaným kamenivem a poškozuje povrch dlažby.

Impregnaci dlažby je třeba obnovovat podle intenzity používání. Například v případě velmi frekventovaných míst, jako jsou schodiště před vlakovými nádražími nebo školami, je nutné impregnaci obnovovat 1x ročně (v extrémních případech 2x ročně). V běžných podmínkách stačí impregnaci obnovovat 1x za 2 roky. V málo frekventovaných prostorách je vhodné impregnaci obnovit po delším období, ale ne déle než 5 let. Doporučuje se provádět obnovu impregnace společně s čištěním dlažby a regenerací barev pomocí uvedených prostředků.