Čisticí prostředky na dlažbu

Pro pravidelné čištění se používají běžné čisticí prostředky na neutrální bázi. Úklidový prostředek doporučujeme na bázi přírodního mýdla s nižším pH, nebo přípravek s ochrannými složkami na bázi polymerních vrstev. Přípravky na bázi přírodního mýdla se vyznačují velmi dobrou mycí schopností a zanechávají ochrannou vrstvu se sametovým leskem. Přírodní tuky se usadí v pórech dlaždic, což později usnadní čištění.

Pokud nelze povrch dlaždic očistit běžnými přípravky, je možné použít speciální čističe k tomu určené (např. přípravek Regener). Tyto přípravky jsou převážně na bázi kyselin, proto doporučujeme nejdříve malé množství přípravku naředit na nižší koncentraci a zjistit, do jaké míry se výkvět (znečištění) podařilo odstranit, posléze případně použít koncentrovanější roztok nebo jej neředit vůbec. Kyseliny v těchto přípravcích nepůsobí pozitivně na strukturu betonu, proto je nutné čištěný povrch před aplikací přípravku nechat dobře nasáknout vodou, aby nedošlo k jeho vtažení hlouběji do struktury dlaždic. Čisticí přípravek by neměl na povrchu dlaždic působit příliš dlouho, v opačném případě může dojít k nevratnému narušení povrchu (zvláště u hladkých broušených dlaždic). Je lepší čištění vícekrát opakovat v kratších intervalech. Při působení čističe je dobré napomáhat jeho účinku běžným kartáčem a po ukončení čištění plochu důkladně opláchnout vodou (zneutralizovat).

Regener – čisticí prostředek určený na čištění teras a chodníků pro broušenou i tryskanou teracovou dlažbu. Zvláště při jeho aplikaci je nutné dodržovat zásady uvedené v předcházejícím odstavci, aby nedošlo k nezvratnému porušení povrchu dlažby.

Odstraňuje cementové povlaky, výkvěty a podobné znečištění, vznikající jak při pokládání, tak také nečistoty vzniklé následným užíváním (nezáleží na druhu znečištění a době působení). Regener odstraňuje mech a je vhodné jej použít pro očištění dlažby před provedením obnovy impregnace.
Dodavatel: TopTeramo s.r.o.

Metaflux 75-14 – odstraňovač olejových skvrn. Speciální prostředek na odstraňování olejových skvrn a tuků z betonových a kamenných podlah, cihel a dlažby.
Dodavatel: Bohemiaflux s.r.o.

Betoncleaner – je bezchloridový prostředek k čištění povrchu betonových výrobků, konstrukcí a pohledových betonů od výkvětů, vápna, prachu, pro čištění plastových forem apod.
Dodavatel: Stachema Kolín, s.r.o.

Kyselina chlorovodíková max. 6% – použití především pro odstranění vápenného výkvětu. Před použitím je potřeba dlažbu intenzivně zavlhčit, při položení v exteriéru ideálně čistit po dešti. Zavlhčení dlažby zabrání nasakování kyseliny do dlažby, a tím i narušení povrchu. Po vyčištění je potřeba dlažbu mýt ještě čistou vodou. Kyselina však odstraní z povrchu dlažby impregnační vrstvu, kterou je potřeba dodatečně po ukončení čištění znovu nanést.

Kyselina octová max. 4% – použití především pro odstranění vápenného výkvětu. Před použitím je potřeba dlažbu intenzivně zavlhčit, při položení v exteriéru ideálně čistit po dešti. Zavlhčení dlažby zabrání nasakování kyseliny do dlažby, a tím i narušení povrchu. Po vyčištění je potřeba dlažbu mýt ještě čistou vodou. Kyselina však odstraní z povrchu dlažby impregnační vrstvu, kterou je potřeba dodatečně po ukončení čištění znovu nanést.