Reakce cementu – výkvěty

Výkvěty jsou jedním z projevů zvýšené nebo nadměrné vlhkosti dlažby a mohou se projevit jako bělavý povlak na povrchu dlažby. Tyto výkvěty vznikají vynášením vodou rozpustných solí a vápenného hydrátu z cementu na povrch. Při odpařování vlhkosti na povrchu vzniká vápenný povlak, který nazýváme výkvět. U některých výrobků s cementovým pojivem mohou výkvěty nastat i v suchém stavu jako důsledek kalciumkarbonátových reakcí. Postupné vyplavování výkvětů povětrnostními vlivy je dlouhodobý proces, který může trvat měsíce až roky v závislosti na konkrétních podmínkách. Každá stavební konstrukce je vystavena specifickým podmínkám, a proto nelze přesně stanovit dobu, po kterou se vápenné výkvěty budou vyplavovat na povrch a postupně ustupovat vlivem povětrnosti.

Výkvěty představují estetickou vadu, která je přirozeným důsledkem zrání dlažby a nemá žádný vliv na kvalitu ani technické vlastnosti dlažby.

Eventuální reklamace týkající se vápenných výkvětů budou posuzovány na základě rozsahu a závažnosti dané vady.