Reakce cementu – výkvěty

Výkvěty – jedním z projevů zvýšené nebo nadměrné vlhkosti dlažby mohou být výkvěty, které se projevují jako bělavý povlak na povrchu dlažby. Vznikají vynášením vodou rozpustných solí a vápenného hydrátu z cementu na povrch. Na povrchu se vlhkost odpaří a vznikne tak vápenný povlak – výkvět. U některých výrobků s cementovým pojivem mohou nastat výkvěty i v suchém stavu jako kalciumkarbonátové reakce.
Výkvěty jsou estetickou vadou, která vzniká přirozeným zráním dlažby a nemá žádný vliv na kvalitu ani technické vlastnosti dlažby.
Výkvěty po dešti a sněhu při běžném používání samy zmizí. Pro případ, že výkvěty nezmizí, doporučujeme opatrné ošetření přípravkem na cementové skvrny jako např. Odstraňovač zbytků cementových skvrn 06.81 od firmy Den Braven.
Případné reklamace vápenných výkvětů budou posuzovány dle rozsahu a závažnosti dané vady.