Balení, manipulace, skladování

Dlažba je balena strojově, dlaždice jsou stohovány do balíků spojených vysokopevnostními PET páskami a horizontálně uloženy na palety EURO 1 200 x 800 mm.

Na zadní stranu dlaždice je bodově aplikován tavný polyamid, který se používá jako distanční ochrana poškození při přepravě. Zabraňuje poškození pohledové plochy dlaždic při manipulaci a transportu.

Dlaždice jsou dále chráněny prvky jako například papírové hrany, které jsou aplikovány nahoře mezi řadami balíků a na kratší straně palet. Tyto prvky chrání hrany výrobků, zvyšují pevnost balení a zlepšují stohovatelnost.

Dlaždice jsou následně přikryty ochrannou folií a opět fixovány vysokopevnostními PET páskami, které udržují stabilitu celého balení.

Ochranná fólie je důležitým prvkem chránícím dlaždice před působením vnějších povětrnostních vlivů.

Hmotnost palet s dlaždicemi se liší podle typu dlaždic (viz Technické parametry na str. 2), ve všech případech je vyšší než 800 kg.

Manipulace s paletami je možná pomocí technických zařízení s odpovídající nosností (vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky, mechanické ruky, jeřáby, traktor bagr s paletovými vidlemi apod. ). Při manipulaci je nutné dbát na obezřetnost, aby nedocházelo k nárazům.

Při transportu celých palet na nákladních vozech je nutné provést fixaci palet na korbě, např. pomocí upínacích popruhů, aby nedocházelo ke kontaktům (nárazům) mezi paletami, popř. stěnami vozu.

Při otevírání palet a odebírání dlažby postupuje systematicky, ochrannou fólii netrhejte a nezahazujte, použijete ji k opětovnému přikrytí dlažby, pokud se pokládka přeruší (po skončení denních prací nebo při odložení termínu pokládek). Při manipulaci s dlažbou používejte ochranné pracovní rukavice. Nezahazujte ani ostatní ochranné prvky jako například papírové hrany.

Jednotlivé fixační pásky odstraňujte postupně, k rozříznutí pásky jsou vhodné např. odlamovací nože. Jednotlivé zafixované balíky dlažby jsou na paletě položené na pevném vodorovném podloží stabilní, po odpáskování balíků si hlídejte, aby se vám dlaždice nezřítily. Obezřetní buďte obzvlášť u krajní dlaždice na hraně palety – odebírejte ji jako první.

Důležité upozornění

Pokud je potřeba dlažbu po otevření dále skladovat, ochraňte ji před působením povětrnostních vlivů (déšť, proudění vzduchu atd.) opětovným přikrytím (lze využít naši ochrannou fólii). Povětrnostní vlivy mohou působit i na dlažbu uskladněnou na zastřešené ploše. Doporučujeme proto přikrýt dlažbu skladovanou na jakémkoliv místě!

V případě, že rozdělanou dlažbu vracíte na paletu a pokládáte ji na sebe, postupujte obezřetně, aby nedošlo k narušení (poškrábání) povrchu – je možné použít variantu – „Face na face, záda na záda“, kdy dlaždice střídavě pokládáte k sobě přední a pak zase zadní stranou. Dlažbu přikryjte. Takto položenou dlažbu nenechávejte po dlouhou dobu ve vlhkém prostředí nebo dokonce nepřikrytou, zvyšujete tak riziko vzniku výkvětů nebo jiného poškození.

Pokud dlažbou následně manipulujete například při převážení ze stavebnin a na vlastní stavbu, dbejte na její zajištění, aby nedošlo k jejímu poškození.

Broušenou dlažbu doporučujeme skladovat pod střechou, pokud nemáte tyto možnosti, snažte se ji ochránit před povětrnostními vlivy, aby nedošlo k proniknutí především vody do palety a jejímu delšímu působení, které může vést k vzniku takzvaných rastrů na pohledové straně dlažby.

Palety s dlažbou je možné skladovat i na sobě. Je ovšem nutné, aby podloží bylo rovné, zpevněné a dostatečně únosné. Z hlediska bezpečnosti je možné na sebe ukládat maximálně 5 palet, nicméně vzhledem k povaze výrobků a váhy palety doporučujeme nejvýše 4 palety na sebe. Jednotlivé palety se nesmí překládat.

Nesprávná manipulace a skladování dlažby může vést k jejímu poškození, které nebude uznatelné v reklamačním řízení.