Bezpečnost práce

Koncentrovaný vodní výluh z teracových dlaždic je silně zásaditého charakteru, běžně dosahuje pH okolo 12,5. U citlivějších osob může způsobit podráždění pokožky. Proto je nutné při práci používat osobní ochranné pomůcky (gumová zástěra, rukavice).