Ekologická zodpovědnost

Myslíme na přírodu

Jako výrobci, kteří se specializují na výrobu ušlechtilé teracové dlažby, jsme si plně vědomi dopadu naší činnosti na životní prostředí, a proto se snažíme podnikat zodpovědně a šetrně k naší planetě.

Snižování ekologické stopy

Na první pohled by se mohlo zdát, že výroba teracové dlažby vytváří významné negativní dopady na životní prostředí. Nicméně jsme se systematicky zaměřili na zvýšení efektivity výroby a na redukci ekologické zátěže.

Je fascinující pozorovat, že i ekonomický tlak směřující k větší efektivitě a úsporám může vést k opatřením, která nejen zvyšují efektivitu, ale také pozitivně ovlivňují snižování ekologické zátěže spojené s výrobou.

Jedním z těchto opatření je omezování podílu cementu v našich výrobcích. Sázíme také na cementy se struskou pocházející z tepelných elektráren, čímž snižujeme množství odpadních materiálů a přispíváme k redukci emisí.

Naše nejdůležitější vstupní surovina pro výrobu dlažby pochází z nedalekého lomu, vzdáleného pouhých 8 km od našeho závodu. Tím minimalizujeme emise spojené s přepravou surovin, čímž opět snižujeme náš ekologický otisk.

Naše výrobky jsou navrženy tak, aby co nejefektivněji využívaly vstupní materiály. Díky technologii jednovrstvého hermetického lisování je dlažba Granex oproti běžné produkci na trhu tenčí, což snižuje potřebu surovin a umožňuje nám umístit na jednu paletu více výrobků. Tím dosahujeme efektivnější přepravy a opět snižujeme emise spojené s dopravou.

Spolupracujeme s firmami, které usilují o dosažení provozu s nulovými emisemi CO2, což představuje pro nás klíčový krok směrem k udržitelnější budoucnosti. Po mnoho let jsme aktivně zapojeni do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a recyklace odpadů, čímž efektivně snižujeme náš ekologický otisk.

Stále hledáme

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že i jako výrobci teracové dlažby, nezůstáváme lhostejní k otázkám životního prostředí.

Snažíme se neustále inovovat a hledat nová řešení, která by snižovala naše dopady na planetu a přispívala k udržitelné budoucnosti. Jsme hrdí na to, co jsme dosáhli dosud, ale víme, že to není konečný cíl. Naše firma bude i nadále usilovat o maximální ohleduplnost k životnímu prostředí a budeme pokračovat v hledání nových způsobů, jak se stát ještě ekologičtějšími.