Spárování dlažby

Dilatační spáry:

  • při pokládce větších ploch je nutno provádět dilataci po čtvercích cca 6×6 m vhodnými dilatačními lištami.
  • pokud je už dilatační spára vytvořena v podkladovém betonu, tak musí být dodržena i při pokládce.
  • někdy je potřeba vytvořit dilatační spáru podle geometrického obrysu stavby (např. ukončení v rohu stavby). Stěna domu a jeho základ se bude vůči terasovému základu pohybovat vždy odlišně. Proto ukončovací spára musí být vyplněna elastickou hmotou.

Spárování

Doporučená velikost spár mezi dlaždicemi je 3–5 mm (dle rozměru dlaždic). Pokud se dlaždice položí těsně k sobě, bez spár, může to mít za následek poškození dlaždic. Současně tento způsob položení brání vyschnutí dlaždic, a to zvyšuje pravděpodobnost výskytu cementových reakcí, či změny barvy dlaždic. Pozor! Nikdy nepokládat dlaždice hranu na hranu!

Spárování dle pokládky

Doporučení:

  • v exteriéru je nutno do spárovacího tmelu přidávat elastifikátor (např. od firmy Knauf), případně použít pružný – flexibilní spárovací tmel. Dlažba se od spárovací hmoty vyčistí např. dřevěnými pilinami.
  • při pokládce tryskané impregnované dlažby do maltového lože čí betonového lože nebo na tmel doporučujeme provádět spárování kartušovou pistolí se spárovacím tmelem (v exteriéru opět používejte pružný – flexibilní spárovací tmel). Pro úsporu tmelu je možné spáru do poloviny vyplnit provazem.
  • nedoporučujeme spárovat velké plochy najednou za vyšších teplot (25°C) a na přímém slunci, protože dochází k rychlému zaschnutí spárovací hmoty a dlaždice znečistěné touto hmotou se pak obtížně čistí.
  • ke spárování je možno použít spárovací tmel například od firmy Knauf a dalších firem.
  • doporučujeme ponechat dilatační spáru 1 cm od zdi domu, dilatační spára by se neměla nikdy zajílovat nebo jinak znečistit.