Spárování dlažby

Velikost mezer (spár) mezi dlaždicemi je doporučena v rozmezí 3–5 mm v závislosti na rozměru dlaždic. Je důležité, aby mezi dlaždicemi existovala dostatečná spára, a není vhodné je pokládat těsně k sobě bez mezer (na sraz). Pokládka beze spár může způsobit poškození dlaždic. Kromě toho, nedostatek spár brání správnému vyschnutí dlaždic, což zvyšuje riziko vzniku cementových reakcí a změny barvy dlaždic.

DŮLEŽITÉ: Pokud nebudou dodrženy postupy pokládky uvedené v tomto technickém listu, může dojít k zamítnutí reklamace.

Upozornění: Před použitím jakéhokoli spárovacího materiálu je nutné pečlivě seznámit se s postupem aplikace, uvedeným ve specifických technických informacích a dodržovat doporučení výrobce daného spárovacího materiálu! Doporučuje se provést orientační test na malé části položené plochy, abyste zjistili, zda spárovací hmota nepoškozuje trvale povrch dlažebních desek.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepokládejte dlaždice tak, aby se jejich hrany dotýkaly.

Spárování dle pokládky

PokládkaČím spárovat venkuČím spárovat uvnitř
do štěrkového lože
  • drť 0,2–0,5 mm (doporučujeme Carolith)
  • jemný, čistý křemičitý písek
 
do maltového či betonového lože
na lepicí tmel
  • flexibilní spárovací tmel
  • spárovací tmel + elastifikátor
  • cementová malta
  • směs cementu a písku
  • spárovací tmel
  • cementová malta
  • směs cementu a písku
na terče
  • spáry se nevyplňují
 

Následující pokyny jsou závazné:

Při pokládce tryskané impregnované dlažby do maltového lože, betonového lože nebo na tmel, je nutné provést spárování. Doporučuje se použití kartušové pistole s vhodným spárovacím tmelem (v exteriéru je vhodné použít pružný a flexibilní spárovací tmel). Pro úsporu tmelu je možné spáru vyplnit provazem do poloviny její šířky.

Nedoporučuje se spárovat velké plochy najednou za vyšších teplot (nad 25 °C) a na přímém slunci, protože spárovací hmota rychle zaschne a dlaždice znečištěné touto hmotou se obtížně čistí.

Vždy je nutné ponechat dilatační spáru o šířce 1 cm od zdi domu. Tato dilatační spára by neměla být nikdy zalepena ani jinak znečištěna.

Dilatační spáry:

Při pokládce větších ploch je nutné provést dilataci po čtvercích o velikosti přibližně 6 x 6 m pomocí vhodných dilatačních lišt.

Pokud je dilatační spára již vytvořena v podkladovém betonu, je důležité ji dodržovat i při pokládce dlažby.

V některých případech je potřeba vytvořit dilatační spáru podle geometrického obrysu stavby, například při ukončení v rohu stavby. Stěna domu a jeho základ se budou vůči terasovému základu pohybovat odlišně. Proto je nutné elastickou hmotou vyplnit ukončovací spáru.