Obkladové pásky TREND

Obkladové pásky jsou vyráběny z dlažby s tryskaným a jemně tryskaným (dlažba reliéfní) povrchem a jsou vhodné pro exteriéry i interiéry.

VýrobekRozměr (mm)Ks/m2BaleníHmotnost baleníHmotnost na m2Nasákavost
Obkladový pásek TREND360 x 70 x 103620 ks 11,8 kg 21 kgmax. 3 %

Základní charakteristika

Obkladové pásky Trend jsou vyráběny z přírodních materiálů, jakými jsou kvalitní ostře tříděné drtě přírodních kamenů, doplněné vysokopevnostními cementy, barevně stálými pigmenty a stavební chemií zaručující jejich nízkou pórovitost. Výroba je prováděna pomocí moderních technologií hermetického lisování, díky kterým výrobek získává vysokou pevnost, otěruvzdornost a mrazuvzdornost. Nespornou výhodou obkladových pásků Trend je jejich průmyslové ošetření impregnací pro menší nasákavost povrchu a snadnější čištění.

Technické údaje pro lepení

Před samotnou aplikací obkladových pásku je dobré vše nejprve změřit a naplánovat. Současně je nutné řídit se vždy návody výrobců jednotlivých výrobků, které při aplikaci budete používat.

1. PŘÍPRAVA PODKLADU

Obkladové pasky Trend je možné lepit přímo na omítku, zeď, nebo na zateplovací systémy ETICS.

Příprava plochy při lepení na omítku:

Pro správnou aplikaci je potřeba, aby podkladová plocha splňovala následující podmínky:

  • Podkladová plocha musí být dostatečné vyzrálá a čistá, tzn. bez prachu, mastnot a jiných nečistot. Stejně tak se předpokládá, že nebude obsahovat výkvěty, odlupující místa aktivní trhliny apod.
  • Na omítce se nesmí vyskytovat místa se stálou výrazně zvýšenou vlhkostí.
  • Podklad by měl být rovný a s dostatečnou nosností.
  • Případné nerovností je možné vyrovnat pomocí vápenocementové stěrky.

Obecně se před aplikací lepicího tmelu doporučuje provést penetrační nátěr z důvodu snížení jeho nasákavosti a pomalejšího vysychání, ale vždy je nutné vycházet především z návodu od výrobce, popř. ze stanoviska odborníka, který posoudí váš konkrétní případ.

Příprava plochy při lepení na zateplovací systémy ETICS

Základem úspěšné aplikace na zateplovací systémy ETICS, je jejich správná instalace v souladu s platnými normami, návody od jejich výrobců a stanovisky odborníků.

V případě, že budete obkládat pouze plochy s malým množstvím řad (např. sokl domu, okolí oken, dveří) není nutné provádět dodatečného kotvení.

Pokud se rozhodnete pro obložení rozsáhlejších ploch nebo i celého domu, pak doporučujeme před vlastním lepením pásků provést dodatečné kotvení zateplovacího systému přes tkaninu.

Po celoplošném kotvení se plocha přestěrkuje. Zakryjí se tak kotvy a odstraní mírné nerovnosti. V případě, že byste následně odstraňovali výraznější nerovnosti přebrušování, mějte na paměti, že je vniklý prach je třeba odstranit vhodnou metličkou, nebo kartáčem, či pomocí stlačeného vzduchu. Vyštěrkované plochy je potřeba nechat dostatečně vyzrát minimálně po dobu, kterou stanovují jejich výrobci. 3

Před vlastním lepením doporučujeme, aby na takto připravený podklad, byl použit penetrační nátěr z důvodu snížení nasákavosti a pomalejšího vysychání lepidla, ale i v tomto případě je rozhodující návod výrobce příslušného tmelu.

2. PŘÍPRAVA LEPENÍ, NANESENÍ LEPIDLA A SAMOTNÉ LEPENÍ OBKLADŮ

Před vlastní aplikaci je vhodné si dopředu rozmyslet postup prací a držet se zásad, že s lepením by se mělo začínat v rozích, u oken, dveří apod. V případě, že plánujete náročnější způsob lepení, včetně zvláštního řešení obložení oken, dveří, obložení větších ploch nebo celého domu, mělo by lepení předcházet zpracování kladečského plánu.

Na lepení doporučujeme použít kvalitní cementové lepidlo, které zvláště při venkovní aplikaci bude splňovat vyšší nároky na mrazuvzdornost a elasticitu. Lepící tmel rozmícháme dle návodu na obalu lepidla. Rozmícháváme jen takové množství, které jsme schopni zpracovat dříve, než dojde k zavadnutí.

S lepením je možné začít až po zaschnutí penetračního nátěru. Lepidlo nanášíme zubovou nerez stěrkou o výšce zubu 8 mm celoplošně. Lepidlo se nanáší na takovou plochu, kterou lze pokrýt pásky do 20 minut. Pokud je lepidlo na ploše nepokryto delší dobu, je nutné jej seškrábnout do kbelíku, rozmíchat a opětovně nanést.

Před samotným obkládáním si otevřeme vždy více kartonů s obklady a jednotlivé obklady bereme vždy postupně z každého z nich.

Lepení pásků provádíme velmi citlivě a na obklad netlačíme, ani netlučeme gumovou paličkou, obklad rovnoměrným tlakem s pohybem do stran v lepidle usadíme.

Obklady lepte se spárou cca 10 mm, šířku spáry můžete vymezovat např. pomocí vymezovacích křížků odpovídající velikosti. Správný směr obkládání vyznačujte a kontrolujte pomocí vodováhy.

Při lepení v rozích máte možnost volit mezi střídavým přesazením jednoho pásku přes šířku pásku sousedícího nebo seříznutím dvou pásků pod úhlem 45 stupňů. Zkracování a seřezávání pásků je možné pomocí stolní rozbrušovací pily nebo pomocí ruční rozbrušovačky tzv. flexy. V obou případech se předpokládá použití diamantových kotoučů určených na beton a kámen.

3. SPÁROVÁNÍ SPÁROVACÍ HMOTOU

Spárování se provádí až po zatvrdnutí lepicího tmelu. Opětovně doporučujeme řídit se pokyny výrobce. Ke spárování použijte mrazuvzdornou, flexibilní spárovací hmotu určenou pro velikost spáry 10 mm. Spárovací hmota se rozmíchá dle návodu na obalu.

Před vlastním spárováním je potřeba celou plochu obkladu navlhčit. Spárování se provádí pomocí spárovací špachtle přímo do spáry. U kvalitních spárovacích hmot, kde výrobce deklaruje snadné následné čištění, je možné provádět spárování celoplošně, zde opět doporučujeme dodržovat postup daný výrobcem.

Po mírném zavadnutí se plocha pásků vyčistí pomocí vlhkého měkkého molitanového hladítka, které se musí soustavně čistit ve vodě. Čištění se provádí několikrát, poslední pouze čistou vodou.

4. UPOZORNĚNÍ

Teplota ovzduší, samotného materiálů a také vlastního podkladu by během všech prací neměla klesnout pod +5 °C. Také během následujících 7 dnů po aplikaci by teplota ovzduší neměla klesnout pod bod mrazu. Dále nedoporučujeme provádět aplikaci za přímého silného oslunění v horkých dnech, silného větru a deště. Doporučujeme nutně ochránit plochu před deštěm hned po dokončení prací, aby nedošlo k vymývání čerstvého lepidla a spárovací hmoty a tím k následnému zašpinění pásků.

Všechna doporučení a postupy vycházejí z našich praktických zkušeností. U stavebních prací se specifickými požadavky doporučujeme konzultovat způsob použití s odborníky.

Obkladové pásky Trend splňují tyto normy:

ČSN EN 14617-1 – Umělý kámen – Zkušební metody – Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti

ČSN EN 14617-2 – Umělý kámen – Zkušební metody – Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

ČSN 73 1326 – Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

ČSN EN 14617-16 – Umělý kámen – Zkušební metody – Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

ČSN EN 196-10 – Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

Vyhl. 499/2005 Sb. O obsahu přírodních radionuklidů