Technické parametry

Počet vrstevNázevRozměry v mmPočet ks/m2Počet m2/paletaHmotnost m2Přibližná hmotnot palety v kg
dvouvrstváMramora®300 x 300 x 2711,1121,6059,801320
dvouvrstváMramorit® tryskaný | broušený400 x 400 x 356,2510,5679,60865
dvouvrstváMramorit® reliéf400 x 400 x 386,259,6085,60845
dvouvrstváMramorit® XL tryskaný600 x 400 x 354,1710,5679,60865
dvouvrstváMramorit® XL reliéf600 x 400 x 384,179,6085,60850
jednovrstváGranex® tryskaný | broušený400 x 400 x 206,2519,2049,00965
jednovrstváGranex® reliéf400 x 400 x 226,2516,3251,30865
jednovrstváGranex® XL tryskaný | broušený600 x 400 x 274,1712,9666,70890
jednovrstváGranex® XL reliéf600 x 400 x 274,1712,1965,80830
jednovrstváGranex® XXL tryskaný800 x 400 x 303,12511,8471,60875
jednovrstváGranex® XXL reliéf800 x 400 x 303,12511,8471,60875

* hmotnost palety zahrnuje i hmotnost samotné dřevěné palety EURO 1 200 x 800 mm

Vlastnosti dlažby dle norem:

Specifikace výrobku, zařazení výrobku do tříd a jejich požadavky určuje norma ČSN EN 1339. Toto platí pro dlažbu pouze pro pochozí plochy i pro dlažbu určenou pro občasný pojezd automobilů do 3,5 t.
Dlaždice jsou zdravotně nezávadné.

Technické vlastnosti výrobků:

Vlastnosti teracových dlaždic testujeme u zkušební a certifikační organizace VÚPS – Certifikační společnost, s.r.o., a to dle harmonizované normy ČSN EN 1339 a normy DIN 51130.

Odolnost proti povětrnostním vlivům – odolnost proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí dle ČSN EN 1339

Teracové dlaždice jsou testovány zkouškou odolnosti proti mrazu a rozmrazování podle EN 1339. Dlažba tedy splňuje třídu 3, a dosahuje tak nejlepší charakteristiky podle EN 1339 s označením A.

Rozměrová přesnost podle EN 1339
Přípustné odchylky podle EN 1339:

DélkaŠířkaTloušťkaTřídaOznačení
±5 mm±5 mm±3 mm1N
±2 mm±2 mm±3 mm2P
±2 mm±2 mm±2 mm3R

Teracové dlaždice splňují nejvyšší třídu 3, a dosahují tak nejlepší charakteristiky podle EN 1339 s označením R.

Přípustné odchylky podle EN 1339:

ÚhlopříčkaTřídaOznačení
±5 mm±5 mm±3 mm
±2 mm±2 mm±3 mm
±2 mm±2 mm±2 mm

Teracové dlaždice splňují nejvyšší třídu 3, a dosahují tak nejlepší charakteristiky podle EN 1339 s označením L.

Přípustné odchylky od rovinnosti a zakřivení podle EN 1339:
Maximální vypouklost: 4,0 mm
Maximální vydutost: 2,5 mm

Tloušťka čelní vrstvy požadovaná normou EN 1339 je nejméně 4 mm. Teracové dlaždice vyhovují požadavkům normy EN 1339.

Pevnost v ohybu podle EN 1339
Pevnost v tahu podle EN 1339

Min. pevnost v ohybuTřídaOznačení
2,8 MPa1S
3,2 MPa2T
4,0 MPa3U

Teracové dlaždice splňují nejvyšší třídu 3, a dosahují tak nejlepší charakteristiky podle EN 1339 s označením U.

Lomové zatížení podle EN 1339
Konkrétní vlastnosti pro jednotlivé typy dlaždic se stejnými rozměry a povrchovými úpravami jsou podrobně uvedeny v dílčích produktových listech.

TřídaOznačeníMěření podle zkušební metody popsané v příloze H normy EN 1339
1FNeměří se
2G≤ 26 000 mm³ / 5 000 mm²
3H≤ 20 000 mm³ / 5 000 mm²
4I≤ 18 000 mm³ / 5 000 mm²

Teracová dlaždice jednovrstvá s povrchem reliéfním splňuje třídu 2 s označením G
Teracová dlaždice dvouvrstvá s povrchem rovným splňuje třídu 3 s označením

Použití výrobků:

Podle účelu použití dlažbu rozdělujeme na vnitřní a venkovní.

Dlaždice broušené, jejichž povrch je hladký, jsou určeny převážně pro vnitřní použití. Při venkovním použití této dlažby doporučujeme provést protiskluzovou úpravu.

Uplatňují se jako finální podlahová úprava ve velkoprodejnách, supermarketech, správních centrech, vstupních halách, výrobních halách, skladových a manipulačních prostorách, chodnících a pojezdových plochách (vjezdy a odstavná místa pro vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t), ale i v rodinných domech, ve sklepech, v garážích apod.

Dlaždice s tryskaným a jemně tryskaným povrchem jsou určeny pro venkovní i vnitřní použití.

Uplatňují se v okolí rodinných domů, na sídlištích nebo v centrech měst, a to na zahradách, terasách, balkonech, okolo bazénů a na různých jiných venkovních plochách. Při rekonstrukci střešních teras a balkonů, kde je potřeba nižšího zatížení, vynikne tenká a lehká dlaždice Granex®, kterou je možné pokládat i na stávající dlažbu.

Použití dlažby dle zatížení

Na základě výsledků zkoušek provedených v akreditované zkušební laboratoři, je zřejmé, že nosnost dlažby závisí na schopnosti podkladu unést zatížení. Pokud je dlažba správně položena do betonového lože, dojde k jejímu poškození pouze v případě, že je současně poškozen i podklad.

Jinými slovy, při správném provedení betonového podkladu je možné použít dvouvrstvou teracovou dlažbu TopTeramo o rozměrech 30 x 30 cm a 40 x 40 cm i pro občasný průjezd vozidel do hmotnosti 3,5 tuny (například vjezd do garáže, podlahy v garáži, autoservisy). Pro udržení pevnosti položené dlažby je nutné volit buď pokládku do betonového lože, nebo použití celoplošného lepicího tmelu.

V případech použití dlažby v jiných situacích (například pokládka na terče, do drtí) je dlažba vhodná pouze pro pěší provoz.

Je zakázáno používat velkoformátovou dlažbu a další typy dlažeb pro průjezd vozidel.