Technické údaje

Název výrobku MRAMORA® MRAMORIT® MRAMORIT® Reliéf GRANEX® GRANEX® Reliéf GRANEX® XL GRANEX® XL Reliéf
Rozměr v [mm] 300x300x27 400x400x35 400x400x38 400x400x20 400x400x22 600x400x27 600x400x27
Tolerance délky x šířky dle ČSN 1339:2003 ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R)
Tolerance tloušťky dle ČSN 1339:2003 ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R) ±2mm (ozn.R)
Hmotnost v [kg/ks] ~ 5,4 ~ 12,8 ~ 13,7 ~ 7,8 ~ 8,2 ~ 16 ~ 15,8
Ohybová pevnost dle ĆSN 1339:2003 [Mpa] > 5 (ozn.U) > 5 (ozn.U) > 5 (ozn.U) > 5 (ozn.U) > 5 (ozn.U) > 5 (ozn.U) > 5 (ozn.U)
Mrazuvzdornost dle ČSN 1339:2003 Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje
Obrusnost dle ČSN 1339:2003 splňuje tř. H splňuje tř. H splňuje tř. G splňuje tř. H splňuje tř. G splňuje tř. H splňuje tř. G
Množství na paletě v [m2] 21,6 10,56 9,6 19,2 16,32 13,44 12,96
Váha jedné palety v [kg] ~ 1320 ~ 860 ~ 850 ~ 960 ~ 860 ~ 920 ~ 880
Nosnost – Zkoušky z akreditované zkušební laboratoře prokázaly, že únosnost dlažby je dána únosností podkladu. Při pokládce do betonového lože, je-li dlažba správně položena, dojde k porušení dlaždice pouze při současném porušení podkladu.

Teracové dlaždice splňují normy:

PN 72 3210 „Jednovrstvé teracové dlaždice“ ČSN EN 1339:2003 „Betonové dlaždice- Požadavky a zkušební metody“ TN 09-17-01a „pro posuzování shody pro výrobek: Betonová, granitoidová a teracová dlaždice“ ČSN 744507 „Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah“ PN-91/B-10130 a vyhl. SÚJB č.307/2002 Sb. „O radiační ochraně“ ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Dlaždice jsou zdravotně nezávadné.