Rozdíly v barevnosti dlažby

Naše výrobky jsou vyráběny z ušlechtilého přírodního kameniva, spojené cementovým pojivem. I přes pečlivé dodržení receptury a kontroly surovin může dojít k odchylkám v barevnosti. Používané kamenivo je přírodní materiál a jako takový je proměnlivý v čase. Neexistuje žádný přírodní kámen, který se vyskytuje ve větším množství ve stejné barevnosti. Absolutně stejný vzhled v barvě i struktuře je i přes nejvyšší naši snahu nedosažitelný.

Z tohoto důvodu se mohou vyskytnout drobné barevné odchylky mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Na drobné rozdíly v barevnosti plochy hleďte jako na přirozenost. Jsou pro hodnotu užívání bez významu a nejsou důvodem k reklamaci.

Odchylky barevnosti u přírodního materiálu jsou nevyhnutelné, takže jsme donuceni zamítnout reklamace barevných odchylek. Barevné rozdíly se většinou srovnají povětrnostními vlivy.

DOPORUČENÍ: pro srovnání barevnosti doporučujeme pokládku provádět z jedné dodávky a dlaždice pokládat smíšeně z různých palet. Předejde se tak případnému kontrastu přechodných drobných barevných rozdílů na vydlážděné ploše.

Betonové výrobky jsou vyráběny z betonových směsí složených z přírodních materiálů, které v průběhu životnosti procházejí přirozenými změnami způsobenými povětrnostními vlivy, které způsobují postupné změny barevnosti; takovým změnám nelze zabránit, nejde o vady kvality. Barevnost betonových výrobků je přirozeně ovlivněna i běžnými nečistotami venkovního prostředí a UV zářením, proto betonové povrchy vystavené odlišným podmínkám působícího prostředí, vykazují v čase jiné změny barevnosti a nejde o vady kvality. Uvedené skutečnosti, které ovlivňují vzhled betonových výrobků, mohou být i příčinou přirozené odlišnosti vzhledu dodaných výrobků oproti výrobkům fyzicky prezentovaným, např. na výstavních stojanech u prodejců TopTeramo.

Barevné odstíny betonových výrobků mohou být ovlivněny obsahem vlhkosti. Výrobky s vyšším obsahem vlhkosti jsou zpravidla tmavší. Při vysychání pak mohou vznikat barevné rozdíly, a to i v rámci jednoho kusu, které po vyschnutí mizí, a nelze je tedy považovat za vadu kvality.

Provedení a zobrazení výrobku v katalozích, prodejních listinách (např. v propagačních a slevových letácích) nebo na webových stránkách společnosti, mají s ohledem na použité technické prostředky a na světelné podmínky panující při jejich pořizování pouze informativní charakter. Tato vyobrazení nelze považovat za vzorky.