Rekonstrukce dlažby v Opavě

Dlažba vyrobena dle požadavků majitele bytového domu a památkové péče.

Cílem bylo vyvinout a vyrobit dlažbu, která se svým vzhledem a vlastnostmi co nejvíce přiblíží původní dlažbě z roku 1920. Bylo potřeba vytvořit zcela novou recepturu. Receptury pro výrobu dlaždic jsou tvořeny drtěmi přírodních kamenů různých frakcí (v tomto případě velmi jemných), bílým cementem, stavební chemií, barevnými pigmenty a vodou.

Vlastní vývoj začal vytvářením ručních vzorků, které vývojář namíchal ručně v malém množství a přímo pak naplnil formu pod lisem.

Při vývoji musel uplatnit svoji erudici, protože ruční vzorky se často vzhledově liší od sériově vyráběné dlažby.

Z několika ručních vzorků si pak majitel vybral ten, který dle jeho názoru nejvíce odpovídal původní dlažbě. Následná sériová výroba byla začleněna mezi standardní produkci tak, aby náklady spojené s nastavením lisu a čištěním forem byly co nejnižší.

Další vybrané reference