Použití teracové dlažby

Podle účelu použití dlažbu rozdělujeme na vnitřní a venkovní dlažbu.

Dlaždice broušené, jejichž povrch je hladký, jsou určeny převážně pro vnitřní použití. Při venkovním použití této dlažby doporučujeme provést protiskluzovou úpravu.

Uplatňují se jako finální podlahová úprava ve velkoprodejnách, supermarketech, správních centrech, vstupních halách, výrobních halách, skladových a manipulačních prostorách, chodnících a pojezdových plochách (vjezdy a odstavná místa), ale i v rodinných domech, ve sklepech, v garážích apod.

Dlaždice s tryskaným a jemně tryskaným povrchem jsou určeny pro venkovní i vnitřní použití.

Uplatňují se v okolí rodinných domů, na sídlištích nebo v centrech měst, a to na zahradách, terasách, balkonech, okolo bazénů a na různých jiných venkovních plochách. Při rekonstrukci střešních teras a balkónů, kde je potřeba nižšího zatížení, vynikne tenká a lehká dlaždice Granex®, kterou je možné pokládat i na stávající dlažbu.