Čištění, ochrana, údržba

Povrch teracové dlažby obsahuje množství drobných pórů a kapilár. Ty se nachází jak v jednotlivých zrnech kameniva, tak i v cementovém kameni, kde byly vytvořeny fyzikálně chemickým procesem při hydrataci cementu. Právě tyto póry a kapiláry se podílí na vnikání vlhkosti a nečistot do povrchu dlažby. Pro pozdější snadnou údržbu a čištění teracové podlahy je důležité zabránit přístupu vody a tím i transportu nečistot do povrchové vrstvy dlažby.

Ošetření zabraňuje pronikání vody i vodních par do pórovité struktury dlažby a do jisté míry zamezí i tvorbu vápenných výkvětů.

Pokud jsou nabízené dlaždice bez konečné úpravy, doporučujeme ji provézt po položení. Ošetření povrchu dlažby se provádí po zatvrdnutí spár mezi dlaždicemi (cca 14, nejlépe 28 dnů). Po položení a zatvrdnutí spár by měla být teracová dlažba dobře umyta a vyčištěna od zbytků spárovací hmoty a cementového šlemu. Dobrým mechanickým vyčištěním se také odstraní případný vápenný výkvět. Po tomto vyčištění by se měl povrch dlažby ošetřit – výpis z nabízeného sortimentu ochranných prostředků viz níže uvedené impregnační a ochranné prostředky. Nechejte si poradit od vašeho dodavatele. Postup ošetření je vždy uveden v „Návodu použití“ konkrétního ochranného prostředku. TopTeramo s.r.o. neručí za škody vzniklé nesprávným použitím těchto prostředků.

Dlažba broušená – po zaschnutí spárovací hmoty a nebo po položení dlažby na terče, doporučujeme několikrát omýt dlažbu čistou vodou. Vyčištěný povrch doporučujeme napustit vhodným konzervačním prostředkem, který zaplní případné mikropóry a uzavře povrch dlažby. Tímto se ulehčí další údržba podlahy a prodlouží její životnost.

Dlažba tryskaná a jemně tryskaná je průmyslově impregnovaná – Samotná impregnace již chrání dlažbu částečně proti znečistění. Nečistoty z povrchu odstraňujeme hrubým smetákem nebo silným proudem vody. Impregnaci se doporučuje obnovovat jednou za 2 – 5 let. Interval záleží na intenzitě provozu, který je na dlaždicích a na okolním prostředí.

Nedoporučujeme:

  • používat pro čištění alkalické čisticí prostředky, nebo prostředky s vysokým obsahem kyselin (max. obsah kyseliny v roztoku je 6%) a chlóru (např. Sava), tyto prostředky povrch teracové dlažby narušují.
  • používat k pojezdu po dlažbě manipulační vozíky s kovovými koly
  • použití dlažby v prostorách, kde je zvýšené chemické namáhání, tj. prostory, kde se trvale pracuje s kyselinami a solemi kyselin a zásad. Kyselina reaguje s používaným kamenivem a narušuje povrch dlažby.
  • používat tryskanou dlažbu bez impregnace
  • při práci s penetrací je nutno dbát, aby nepřišla do styku s pohledovou stranou dlaždic, na kterých by mohla způsobit šedivé fleky, které lze velmi obtížně odstranit.
  • pokládání teracové dlažby beze spár „ Na sraz“ – tímto způsobem dochází k vyštípání hran dlažby v položené ploše a rovněž může docházet vlivem kolísání teplot k uvolnění (odlepení, příp. i popraskání) dlažby.